lúc nào thì dạy con làm việc

Những nguyên tắc khi dạy con nhỏ làm việc nhà

day-tre-lam-viec-nha-2-phunutoday

Càng dạy sớm, việc con làm càng nhanh chóng trở thành thói quen. Các con nên được bắt đầu với những nhiệm vụ khả thi